PVC

WERU AFINO-ONE MD
WERU AFINO-ONE MD

El PVC s'està posicionant com el material més habitual per la fabricació de finestres. Amb perfils d'alta qualitat, les finestres de PVC de Weru ofereixen una gran resistència als diferents factors ambientals durant tot el seu període d'ús, que pot ser de 40 anys o més. 

A diferència de les finestres de fusta o fusta-alumini, no és necessari cap tipus de protecció addicional de pintura o laca i la seva superfície és molt fàcil de netejar. Les finestres de PVC són reciclables al 100%.

 

Aïllament - Paràmetres de perfil, com la profunditat, el número i mida de càmeres, perfectament optimitzats entre sí, proporcionen les millors característiques d'aïllament tèrmic del perfil. Conjuntament amb els vidres especials de Weru, les finestres tenen valors d'aïllament fins a Uw=0,68W/(m2K).

 

Les juntes són d'EPDM, un material extremadament resistent a l'intempèrie i fàcilment reemplaçable. Són d'una sola peça, sense soldadures. D'aquesta forma s'eviten corrents i pèrdues tèrmiques, garantint una hermeticitat permanent.

 

Seguretat - El reforç d'acer continu en el marc i la fulla garantitzen la màxima estabilitat i resistencia a la torsió. Els tancadors fixats al reforç d'acer dificulten adicionalment l'obertura forçada en cas d'intent de robatori.

 

http://www.weru.es/productos/sistemas-weru/sistemas-de-ventana/
 

ALUMINI

WERU ACENTO
WERU ACENTO

L’alumini és el material més generalitzat en la fabricació de portes i finestres, oferint perfils de molt variada secció, format i disseny; és un metall més lleuger que el ferro, que no es rovella ni necessita cap tipus de manteniment. Per millorar l’aïllament, són necessaris els perfils amb ruptura de pont tèrmic R.P.T., que actuen com a barrera entre l’interior i l’ exterior de la finestra.

 

PVC I ALUMINI

WERU AFINO-ART MD
WERU AFINO-ART MD

WERU AFINO-TOP i AFINO-ART, les finestres de PVC i Alumini

Una combincació intel·ligent per  beneficiar-se de tots els avantatges termo-aïllants d'una finestra de PVC i dels avantatges òptics i tècnics del recobriment d'alumini.

 

De baixa transferència tèrmica, la construcció especial del recobriment de l'alumini garantitza l'unió sense tensions. L'escasa superficie de contacte entre el recobriment d'alumini i el perfil de PVC interromp la transferència directa de l'escalfor, evitant els canvis de temperatura en la superficie del perfil de PVC. 

 

FUSTA I ALUMINI

UNILUX DESIGN LINE
UNILUX DESIGN LINE

UNILUX, les finestres de Fusta i Alumini

Des dels seus primers dies, Unilux sempre ha utilitzat els materials de més alta qualitat. Es cuida fins al més mínim detall, en comptes de silicona, s'utilitzen  juntes d'envidriament EPDM. Les fustes utilitzades es seleccionen mitjançant estrictes controls i s'apliquen tractaments per assegurar que tinguin una vida molt llarga. L'alumini exterior és un escut contra els elements, evitant així el manteniment exterior de la fusta. 

 

Aïllament - Amb el nucli aïllant especial es pot arribar a valors Uw de 0,72W/(m2k), conjuntament amb el triple vidre aïllant amb separador de PVC.

 

Seguretat - Com estàndard, les finestres d'Unilux van equipades amb bulons tipus "xampinyó", proporcionant de base nivells resistents al robatori, podent-se equipar amb nivells de seguretat fins RC2 segons DIN-EN 1627-1630.

 

OBRES DESTACADES

Ascensor C/ Amílcar - Ajuntament de Barcelona
Restaurant La Tagliatella - Lloret de Mar
Hotel Marsol - Lloret de Mar
Burger King - Vic

CONTACTA AMB NOSALTRES

CONEIXE'NS

C/ Mercè Rodoreda, 7

VIC - BARCELONA

T.93 883 35 10

HORARI

DILLUNS A DIJOUS

de 9 a 14h. i de 15h. a 18h.

DIVENDRES de 9 a 14h.

Fora d'aquest horari,

hores concertades.